Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format

Coverpage
July-September 2021
Volume 6 | Issue 3
Page 149-197
Online since Thursday, September 30, 2021
Accessed 5,051 times.

PDF access policy
Journal allows immediate open access to content in HTML + PDF
View as eBookView issue as eBook
Access StatisticsIssue statistics
RSS FeedRSS
REVIEW ARTICLE  
P. 149
Yi Zhang, Qiu-Tong Li, Tian-Tian Li
DOI:10.4103/2470-7511.327242  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
META-ANALYSIS Top
P. 156
Yu-Cheng Wang, Ming-Hui Li, Ying Yu, Hui Shi, Rui-Zhen Chen
DOI:10.4103/2470-7511.327238  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
ORIGINAL ARTICLES Top
P. 166
Hui-Wen Zhang, Yuan-Lin Guo, Cheng-Gang Zhu, Na-Qiong Wu, Ying Gao, Qian Dong, Jing Sun, Jian-Jun Li
DOI:10.4103/2470-7511.327240  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
P. 174
Shen-Gen Liao, Rong-Rong Gao, Iokfai Cheang, Xin-Yi Lu, Yan-Li Zhou, Hai-Feng Zhang, Wen-Ming Yao, Xin-Li Li
DOI:10.4103/2470-7511.327243  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
P. 181
Li-Fan Yang, Wen-Zhi Pan, Li-Hua Guan, Xiao-Chun Zhang, Lei Zhang, Sha-Sha Chen, Da-Xin Zhou, Jun-Bo Ge
DOI:10.4103/2470-7511.327241  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
STUDY DESIGN Top
P. 187
Ding-Cheng Xiang, Yin-Zi Jin, Wei-Yi Fang, Xi Su, Bo Yu, Yan Wang, Wei-Min Wang, Le-Feng Wang, Hong-Bing Yan, Xiang-Hua Fu, Zhi-Jie Zheng, Kenneth A Labresh, Yong Huo, Jun-Bo Ge
DOI:10.4103/2470-7511.327239  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
  Next Issue
  Previous Issue