Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
Most popular articles (Since January 08, 2018)

  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
VIEWPOINT
Cardiogenic shock: Dopamine or norepinephrine? It's a question
Ben He, Lingcong Kong, Junbo Ge
January-March 2017, 2(1):1-4
DOI:10.4103/2470-7511.248216  
  15,335 785 -
REVIEW ARTICLES
Soccer related emotion and stress-induced cardiovascular events
Chunsong Hu, Tengiz Tkebuchava
April-June 2018, 3(2):66-70
DOI:10.4103/cp.cp_14_18  
  7,220 366 -
RESEARCH ARTICLES
Safety and efficacy of a modified axillary vein technique for pacemaker implantation
Hui Yang, Hejun Jiang, Qiming Liu, Shenghua Zhou, Xuping Li, Zhenjiang Liu, Zhihong Wu, Chenlu Wu
July-September 2018, 3(3):104-107
DOI:10.4103/cp.cp_21_18  
  5,926 641 -
REVIEW ARTICLE
A scientific update on myocardial infarction: A life-threatening issue
Apoorva Bhushan, Mayank Kulshreshtha
July-September 2019, 4(3):71-80
DOI:10.4103/cp.cp_13_19  
  5,702 481 1
RESEARCH ARTICLES
Prediction of sinus node dysfunction in patients with paroxysmal atrial fibrillation and sinus pause
Binquan You, Zheng Li, Xi Su, Feng Liu, Bingyin Wang
October-December 2016, 1(4):6-11
DOI:10.4103/2470-7511.248367  
  4,873 242 -
GUIDELINE AND CONSENSUS
ST-Segment elevation acute myocardial infarction prehospital thrombolytic therapy: Chinese expert consensus
Hongbin Yan, Dingcheng Xiang, Hongmei Liu, Hui Chen, Jiyan Chen, Yuguo Chen, Yundai Chen, Yingjie Chu, Weiyi Fang, Xianghua Fu, Chunji Lie, Wei Mao, Shuming Pang, Ruofei Shi, Xi Su, Yan Wang, Guirong Wang, Weimin Wang, Mei Xu, Lixia Yang, Hailing Yu, Zuyi Yuan, Zhijie Zheng, Yong Huo
April-June 2018, 3(2):71-80
DOI:10.4103/cp.cp_12_18  
  4,528 457 -
RESEARCH ARTICLES
Effects of exercise training on systolic and diastolic function of mice with diabetic cardiomyopathy
Guo Lu, Xu Zhang, Zhongguang Sun, Xiaowei Shi, Tingliang Liu, Xin Xu
October-December 2017, 2(4):1-6
DOI:10.4103/cp.cp_1_18  
  4,464 483 2
EDITORIAL
The “Chinese Dose” of statin
Ping Ye
October-December 2016, 1(4):1-5
DOI:10.4103/2470-7511.248366  
  4,591 302 2
REVIEW ARTICLE
Progeria and accelerated cardiovascular aging
Brandon K Walther, Yanhui Li, Rajarajan Amirthalingam Thandavarayan, John P Cooke
July-September 2018, 3(3):81-89
DOI:10.4103/cp.cp_26_18  
  4,094 532 2
RESEARCH ARTICLES
Effect of atorvastatin and trimetazidine combination treatment in patients with NSTE-ACS undergoing PCI
Jiang-You Wang, Han Chen, Hua Yan, Xi Su
April-June 2018, 3(2):41-46
DOI:10.4103/cp.cp_11_18  
  4,178 430 1
REVIEW ARTICLE
Treatment of Hyperlipidemia: Consensus and Controversies
Christoph H Saely, Reinhard R Saely, Heinz Drexel
October-December 2017, 2(4):18-25
DOI:10.4103/cp.cp_4_17  
  4,007 533 1
GUIDELINE AND CONSENSUS
Chinese expert consensus on transcatheter aortic valve replacement (2020 Update)

April-June 2020, 5(2):71-80
DOI:10.4103/cp.cp_11_20  
  4,200 316 -
REVIEW ARTICLES
Transcatheter treatment of mitral regurgitation: Current status and future prospects
Yu-Liang Long, Wen-Zhi Pan, Da-Xin Zhou, Jun-Bo Ge
April-June 2020, 5(2):62-70
DOI:10.4103/cp.cp_13_20  
  3,699 511 -
RESEARCH ARTICLES
Association of serum triglycerides with microalbuminuria in nondiabetic hypertensive patients
Lei Huang, Jing Luo, Yifei Dong, Peng Lu, Xi-Xin Ji, Jian Liu, Ping Li, Xiaoshu Cheng
January-March 2018, 3(1):8-14
DOI:10.4103/cp.cp_5_18  
  3,810 379 -
REVIEW ARTICLE
Cholesterol-mediated regulation of angiogenesis: An emerging paradigm
Lingping Zhu, Qilin Gu, Longhou Fang
January-March 2019, 4(1):1-9
DOI:10.4103/cp.cp_5_19  
  3,643 467 1
REVIEW ARTICLES
China expert consensus on clinical application of the drug-coated balloon
Yundai Chen, Jianan Wang, Bin Liu, Fusui Ji, Chunguang Qiu, Shubin Qiao, Jiyan Chen, Xianghua Fu, Chuanyu Gao, Bao li, Zhanquan Li, Yong Huo, Junbo Ge
April-June 2016, 1(2):38-44
DOI:10.4103/2470-7511.248364  
  3,833 228 3
GUIDELINE AND CONSENSUS
Cardiovascular diseases in China: The blue book myocardial infarction
Yong Huo, Yanling Zhang, Yaling Han, Hongbin Yan, Junbo Ge
January-March 2017, 2(1):39-54
DOI:10.4103/2470-7511.248222  
  3,488 399 -
GUIDELINES AND CONSENSUS
Strategic roadmap of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusions
Junbo Ge on behalf of Chronic Total Occlusion Club China (CTOCC)
January-March 2018, 3(1):30-37
DOI:10.4103/cp.cp_7_18  
  3,421 436 -
GUIDELINE AND CONSENSUS
Guidelines for comprehensive prevention and treatment of cardiovascular diseases in community populations (The Trial)
Yong Huo, Junbo Ge
October-December 2017, 2(4):26-37
DOI:10.4103/cp.cp_6_17  
  3,429 370 -
REVIEW ARTICLE
Protection of coronary circulation by remote ischemic preconditioning: An intriguing research frontier
Elpidio Santillo, Raffaele Antonelli-Incalzi
January-March 2018, 3(1):21-29
DOI:10.4103/cp.cp_9_18  
  3,420 347 1
RESEARCH ARTICLES
Acute myocardial infarction in young adults: Risk factors, clinical features, and management strategies
Junhua Ge, Jian Li, Haichu Yu, Yi An
January-March 2017, 2(1):21-25
DOI:10.4103/2470-7511.248220  
  3,293 349 -
MINI REVIEWS
Current status of heart failure in China
Xiaotong Cui, Kai Hu, Junbo Ge
April-June 2017, 2(2):13-17
DOI:10.4103/2470-7511.248468  
  3,194 339 1
RESEARCH ARTICLES
Prognostic impact on Type B acute aortic dissection with renal insufficiency: A single-center study
Xue Bai, Bao-Zhu Wang, Karmacharya Ujit, Zi-Xiang Yu, Qian Zhao, Xiang Ma, Yi-Tong Ma
January-March 2018, 3(1):15-20
DOI:10.4103/cp.cp_6_18  
  3,176 306 -
Role of three-dimensional transesophageal echocardiography in transcatheter aortic valve implantation of bicuspid aortic valve stenosis: A controlled study and comparison with tricuspid aortic valve stenosis
Nianwei Zhou, Cuizhen Pan, Weipeng Zhao, Daxin Zhou, Wenzhi Pan, Xiaochun Zhang, Kefang Guo, Xianhong Shu, Xiaolin Wang, Junbo Ge
January-March 2018, 3(1):1-7
DOI:10.4103/cp.cp_4_18  
  2,970 367 -
Galectin-3: A potential biomarker in pulmonary arterial hypertension
Jie Song, Xiaohui Li, Bin Liu, Tangzhiming Li, Zaixin Yu
April-June 2016, 1(2):14-20
DOI:10.4103/2470-7511.248361  
  3,101 229 1